Viltvård på Sköldnora

Viltvården är en viktig verksamhet på Sköldnora. Vintertid stödutfodrar vi det vilda i erforderlig omfattning. Uppfödningen av andfåglar bidrar till det talrika fågelbeståndet i sjöar och viltvatten. Närheten till Hagby återvinninsanläggning  bidrar till ökad invandring av räv i området men också vit-och kråkfåglar dras till soporna på Hagby. Stammen av skadedjur måste hållas nere till förmån för andra arter såsom rådjur, hare och allehanda fågelarter. Viltvården bedrivs av Sköldnoras Jaktlag som till stor del består av intresserade och kunniga närboende jägare som arbetar ideellt. 

För Sköldnora Jaktlags medlemmar:
easyhunt.se