Sköldnora Förvaltnings AB

Sköldnora Förvaltnings AB förvaltar fastigheten Sköldnora Kungsgård bestående av markinnehav om ca 350 ha mark och ca 100 byggnader varav ca 20 bostadshus. Jaktmarken omfattar ca 800 ha och där tillkommer stora vattenområden. På gården bedriver hästägare kommersiell verksamhet inom travsport. Ridsport utövas inom träning av galoppörer och vagnshästar. Totalt finns här idag ca 40 hyresgäster/arrendatorer.

Sköldnora Förvaltnings AB erbjuder stall, bostäder och träningsmöjligheter för hästägare. Idag finns c:a 200 hästar på Sköldnora som uppstallas på fem olika gårdsenheter, Sköldnora Kungsgård, Sköldnora Kvarngård, Fiskartorpet, Brännskogen samt Smedstorp. Total finns 170 boxplatser och hästbeståndet utgörs till huvuddelen av travhästar. Men på Sköldnora finns också ridhästar, unghästar samt galoppörer. Islandshästar på lösdrift bidrar till landskapsvården. På Sköldnora finns utmärkta träningsmöjligheter i form av anlagda och regelbundet underhållna banor. Dessa utgörs av två 1000 meters rakbanor, en 900 meters rundbana samt en backbana på 700 meter. Hästarna på Sköldnora uppstallas i mindre enheter(6-12 boxplatser) vilka samtliga är väl ventilerade. Detta för att minimera risk för spridning av smitta. Sköldnora arrenderar  endast ut hela stall dvs. ej uthyrning av enskilda boxplatser. Långsiktighet och miljötänkande är ledord som styr verksamheten på Sköldnora. Som exempel härpå kan nämnas att all hästspillning hanteras i containrar och går till återvinning och jordbearbetning.

Hästgård i norra Stockholm utarrenderas

Centralt i norra Stockholm, 15 min. från Solvalla, 15 min. från Täby Galopp, ligger denna hästgård med bostad, stall, förråd och rasthagar. Tillgång till 1 rundbana och 3 rakbanor för träning av trav och galopphästar. Flera kilometer ridvägar gör denna hästgård unik.

Vi söker er med verksamhet inom hästsporten, gärna inom trav & galopp. Ni ska ha bra referenser, inga betalningsanmärkningar.

Välkomna att mejla er intresseanmälan, info@skoldnora.se

 

 

 

För mer information kontakta oss.