Heliga Birgitta

Heliga Birgitta är född på Sköldnora.

 

Flera historiska forskare är nu överens om att Sveriges och Europas skyddshelgon, Heliga Birgitta, föddes i Fresta socken omkring år 1303 och inte i Finsta som tidigare angivts som födelseplats. Nya rön och ett återupptäckt historiskt dokument på Riksarkivet visar att Heliga Birgittas far,Heliga Birgittas far, lagmannen Birger Persson år 1296 byter bort Finsta mot Shellnora (Sköldnora) gård, sju år innan Heliga Birgitta föds. I de påvliga kanoniseringsakterna i Rom nämns Birgittas födelseort på flera ställen som “in regno Swecie de civitate Frastad” (i landet Sverige i orten Fresta).

Med dessa två dokument kan vi därför dra slutsaten att Heliga Birgitta tillbringade sin barndom på Sköldnora. Den medeltida gården låg dock inte på nuvarande corps de logis plats utan närmare Frestavägen mellan Upplands Väsby och Täby/Sollentuna. I Riksantikvarieämbetet fornlämningsregister finns platsen för Birger Perssons gård utsatt som ”bytomt, med den höjdrygg på vilken Sköldnora kungsgård tidigare låg innan den flyttades till sin nuvarande plats”. Det berättas att Birgitta redan som barn var mycket troende och hade flera uppenbarelser. Som sjuåring fick hon i en syn möta jungfru Maria som satte en gyllene krona på hennes huvud. När hon var tio år såg hon för första gången den korsfäste Kristus.”

Birgittas mor, Ingeborg Bengtsdotter dog då Birgitta var 11 år. Birgitta lämnade då Sköldnora och skickades till sin moster Katarina på Aspanäs gård i Östergötland. Finsta återköptes av Birger 1317, då Birgitta redan hade gift sig, så det är tveksamt om hon överhuvudtaget vistats där i sin ungdom.I medeltida brev och intyg som ännu finns bevarade kan man läsa om ett jordabyte mellan herr Birger Persson – Birgittas far –  och herr Rörik Matsson år 1296. Birger lämnar då Finsta i utbyte mot Skällnora gård. Vi kan alltså tillåta oss den svindlande tanken på att Birgitta både döpts och firat gudstjänst i Fresta kyrka och föreställa oss hur hon som barn suttit och betraktat 1200-talskrucifixet med stora ögon och funderat på berättelserna om Jesus, Maria och helgonen! kommer på det sättet ännu närmare oss idag, som medvandrare, förebild och inspirationskälla.

Birger byter gård

I medeltida brev och intyg som ännu finns bevarade kan man läsa om ett jordabyte mellan herr Birger Persson – Birgittas far –  och herr Rörik Matsson år 1296. Birger lämnar då Finsta i utbyte mot Skällnora gård. Utbytet sker ungefär sju år före Birgittas födelse. Birger äger nu två gårdar i Fresta socken: Skällnora och Runby. Folklivsforskaren Mats Lejdeby berättar emellertid att Birger hade en förvaltare Peter på Runby gård, något som ytterligare förstärker teorin om Skällnora som Birgittas födelsegård.

Fresta Frastad Fristad

Breven visar också att det dröjer ända till omkring 1317 innan Birger åter köper gods i Finsta. Då är Birgitta sedan ett år tillbaka gift med Ulf Gudmarsson och har flyttat till Ulvåsa i Östergötland. I de påvliga kanoniseringsakterna nämns Birgittas födelseort på flera ställen som “in regno Swecie de civitate Frastad”, med undantag för en av de bevarade handskrifterna, Codex Harleian 612 i British Museum, som har namnformen “Fristad”. I många äldre handlingar skrivs Fresta just i dessa former. Dessutom beskriver Mats Lejdeby att Birgitta var den som ärvde Skällnora gård och att gården i medeltida dokument kallas ”den rätta mödernegården” av Birgittas barnbarn.

Heliga Birgitta föddes omkring 1303, enligt en långt senare och sannolikt felaktig tradition på Finsta gård, väster om Norrtälje i Uppland. Finsta var sätesgård för Finstaätten och ägdes tidvis (dock inte vid tiden för Birgittas födelse) av hennes far Birger Petersson, Upplands lagman. De påvliga kanonisationsakterna nämner en helt annan födelseort, nämligen “in regno Swecie de civitate Frastad”, med undantag för en av de bevarade handskrifterna, Codex Harleian 612 i British Museum, som har namnformen “Fristad”. Orten som åsyftas är med största sannolikhet Fresta socken i Vallentuna härad där Birger Petersson ägde den stora gården Sköldnora (sedermera kungsgård) som alltså är en betydligt mer sannolik födelseplats för Birgitta än Finsta. Det verkar inte heller finnas någon annan källa för uppgiften om hennes uppväxt i Finsta än den långt senare traditionen. Heliga Birgitta föddes på gamla Sköldnora gård i Fresta i Upplands Väsby kommun norr om Stockholm, och inte i Finsta i Norrtälje kommun. Det framkommer i den nya boken ”Kampen om bygdemakten” av hembygdsforskaren Mats Lejdeby. Uppgifterna bygger på handlingar från Heliga Birgittas helgonförklaring i Rom och från det svenska Riksarkivet. Den gängse uppfattningen har hittills varit att Heliga Birgitta föddes på Finsta gård i Norrtälje kommun, vilket också hävdas på en minnessten i Finsta. Nu visar tidigare okända köpehandlingar från Riksarkivet att Heliga Brigittas far, Birger Persson, inte ägde Finsta gård när Birgitta föddes 1303. Han hade sålt gården redan sju år tidigare. Av de påvliga kanonisationsakterna framgår att Heliga Birgittas födelseplats var Fresta socken, där Sköldnora gård ligger.

– Heliga Birgittas far bytte bort Finsta gård mot Sköldnora gård i Fresta redan 1296. Först 1317 köpte han tillbaka gården, men då hade Heliga Birgitta redan gift sig. Så det är tveksamt om hon alls vistades i Finsta i sin ungdom som man tidigare har trott, säger Mats Lejdeby, hembygdsforskare och författare till boken ”Kampen om bygdemakten”. Heliga Birgitta är en av Sveriges mest kända personer internationellt och i Upplands Väsby gläds man över den nya forskningen.

– Den här upptäckten har stor betydelse för att ytterligare befästa Väsby som historisk plats. Fresta kyrka som kan vara platsen för hennes dop är ju redan känd som världens runstenstätaste plats. Jag hoppas att vi snart kan hedra Heliga Birgitta genom ett minnesmonument på den korrekta födelseorten, säger Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. I boken ”Kampen om bygdemakten” framgår också att Heliga Birgittas dotter Märta ärvde Sköldnora gård efter sin mor. Gården testamenterades senare till Vadstena kloster, som grundades av Heliga Birgitta.

Heliga Birgitta föddes på gamla Sköldnora gård i Fresta i Upplands Väsby kommun norr om Stockholm, och inte i Finsta i Norrtälje kommun. Det framkommer i den nya boken ”Kampen om bygdemakten” av hembygdsforskaren Mats Lejdeby. Uppgifterna bygger på handlingar från Heliga Birgittas helgonförklaring i Rom och från det svenska Riksarkivet. Den gängse uppfattningen har hittills varit att Heliga Birgitta föddes på Finsta gård i Norrtälje kommun, vilket också hävdas på en minnessten i Finsta. Nu visar tidigare okända köpehandlingar från Riksarkivet att Heliga Brigittas far, Birger Persson, inte ägde Finsta gård när Birgitta föddes 1303. Han hade sålt gården redan sju år tidigare. Av de påvliga kanonisationsakterna framgår att Heliga Birgittas födelseplats var Fresta socken, där Sköldnora gård ligger.

– Heliga Birgittas far bytte bort Finsta gård mot Sköldnora gård i Fresta redan 1296. Först 1317 köpte han tillbaka gården, men då hade Heliga Birgitta redan gift sig. Så det är tveksamt om hon alls vistades i Finsta i sin ungdom som man tidigare har trott, säger Mats Lejdeby, hembygdsforskare och författare till boken ”Kampen om bygdemakten”. Heliga Birgitta är en av Sveriges mest kända personer internationellt och i Upplands Väsby gläds man över den nya forskningen.

– Den här upptäckten har stor betydelse för att ytterligare befästa Väsby som historisk plats. Fresta kyrka som kan vara platsen för hennes dop är ju redan känd som världens runstenstätaste plats. Jag hoppas att vi snart kan hedra Heliga Birgitta genom ett minnesmonument på den korrekta födelseorten, säger Per-Erik Kanström, kommunstyrelsens ordförande i Upplands Väsby. I boken ”Kampen om bygdemakten” framgår också att Heliga Birgittas dotter Märta ärvde Sköldnora gård efter sin mor. Gården testamenterades senare till Vadstena kloster, som grundades av Heliga Birgitta.

Sammanställt av Roland Storm

 

www.upplandsvasby.se/2/kommun-och-politik/kommunfakta/upplands-vasby-60-ar/vasbybor-berattar/helgon-fran-upplands-vasby.html