Jakt på Sköldnora

Naturnära och ändå bara 20 minuters bilresa från Stockholm finner du Sköldnoras jaktområde. Den jaktbara arealen på Sköldnora utgörs av c:a 800 ha egen och arrenderad mark. Med ett engagerat jaktlag med erfarna jaktledare bedrivs jakt och viltvård. Det unika läget med närheten till Stockholm gör att många människor som inte annars skulle kunna få förmånen att jaga och fiska bereds tillfälle till ett aktivt naturliv med unika upplevelser så som jakt, kräftfiske och camping. Då jakten på Sköldnora bedrivs nära tätorten sker all verksamhet i samverkan med det rörliga friluftslivet.