Sköldnora

Inom Sköldnora finns idag 3 olika bolag, samtliga med inriktning mot fastighetsägande och fastighetsförvaltning. Därutöver bedriver Sköldnora Förvaltnings AB även jaktverksamhet. Samtliga bolag drivs och administreras från vårt kontor på Sköldnora Kungsgård.