Familjen Lettström

Familjen stammar från Värmland, Sunds socken. Namnet härleds från vattendraget som flyter genom Karlskoga, Letälven(tidigare Letströmmen)

Anders Olofsson Lettström tog värvning i Carl XII:s arme och deltog krigen i Tyskland och Norge. Hans militära grad var Fältväbel, en gradbeteckning på kompaniets äldste underofficer. När konungen stupade vid belägringen av Fredriks Hald följde Lettström med armen i återtåget till Stockholm, där han slog sig ner och bildade familj 1718.

Verksamheten under kommande generationer:

  • Krydd- och läkemedelshandel
  • Bank-och finansverksamhet
  • Fastighetsägande/jordbruk
  • Arkitektkonsultrörelse
  • Verksamhet inom fastighetsbranschen (länk släkträd)
cartier love bracelet replica, christian louboutin replica, hermes bracelet replica, cartier love bracelet replica, red bottoms replica, cartier love ring replica, cartier love bracelet replica, christian louboutin replica