Sköldnora Fastighetsrådgivning

Sköldnora Fastighetsrådgivning är en konsultrörelse med fokus på fastighetsfrågor.

Huvudansvarig är Anders Lettström Civilekonom, Arkitekt SAR, Fastighetsekonom samt Samhällsvetenskaplig jurist. Fastighetsrådgivningen omfattar:

  • Investeringsrådgivning
  • Biträde i hyresförhandlingar
  • Rådgivning i förvaltningsfrågor
  • Fastighetsfinansiering

Anders Lettström har med en omfattande akademisk bakgrund mångårig erfarenhet i fastighetsbranschen i Sverige men har också verkat i England, Spanien, Tyskland, Portugal samt USA.

Sköldnora Fastighetsrådgivning omfattar även ett stort nätverk av samarbetspartners och specialkunskap inom fastigheter.

Verksamheten bedrivs huvudsakligen från kontoret på Sköldnora Kungsgård men kontor finns även på Linnégatan 22 i Stockholm