Välkommen till Sköldnora Kungsgård

Strax norr om Stockholm i Upplands Väsby kommun, vackert belägen vid Norrvikens strand ligger denna gård med anor från Heliga Birgittas dagar. Fastigheten förvaltas av Sköldnora Förvaltnings AB.

Vår affärsidé

Att förvalta Sköldnora Kungsgård och dess marker för kommande generationer. Verksamheten skall därför bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan för att bevara mångfald och säkerställa ett rikt djur och växtliv.